Ako funguje clo z čínských e-shopov?

PromoKupon guarantee

Všetky zľavy garantujeme. Odmena pre každého, kto tu nájde neplatnú akciu!

Ak ste niekedy nakupovali z cenovo výhodných čínskych e-shopov, ako sú Aliexpress alebo Wish, pravdepodobne ste sa stretli s otázkou, ako funguje colný proces pre takéto nákupy. Colná politika sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej sa tovar doručuje, ale tu sme pripravili všeobecný prehľad o tom, ako tento proces zvyčajne prebieha. Keď nakupujete tovar z Číny a tento tovar sa doručuje do inej krajiny, je možné, že na neho bude uložené clo a daň z pridanej hodnoty (DPH). Či už ide o oblečenie, elektroniku alebo iné tovar, všetko musí prejsť colným odbavením. Také sú halt pravidlá!

Keď tovar dorazí do cieľovej krajiny, colný úrad skontroluje balíček a rozhodne, či na neho bude uložené clo a DPH. Toto rozhodnutie sa zvyčajne riadi typom tovaru a jeho hodnotou. V minulosti bolo tovar do určitej hodnoty často oslobodené od cla a DPH, ale to sa v poslednej dobe mení. V Európskej únii, ktorá zahrňuje krajiny ako je Slovensko, je od 1. júla 2021 zpoplatnené všetok tovar bez ohľadu na jeho hodnotu.

a-courier-with-a-tablet-in-his-hands-near-a-car-wi-2023-08-09-22-44-58-utc.jpg

To znamená, že aj na malé a lacné predmety môže byť teraz uložené clo a DPH. Ak je na tovar uložené clo alebo DPH, zvyčajne bude musieť príjemca zaplatiť tieto poplatky skôr, než mu bude balíček doručený. Túto službu často zabezpečuje poštová alebo kuriérska služba, ktorá balíček doručuje. Môžu vám poslať oznámenie o tom, že vaša zásielka je zadržaná, kým nezaplatíte požadované poplatky.

Pri nakupovaní z čínskych e-shopov je dôležité pamätať na to, že k cene výrobku môžete musieť pripočítať aj clo a DPH. Presné množstvo týchto poplatkov sa môže líšiť, ale môže to významne ovplyvniť celkovú cenu, ktorú za tovar zaplatíte. Je tiež dôležité mať na pamäti, že colné pravidlá a poplatky sa môžu meniť a môžu sa líšiť v závislosti od krajiny. Vždy sa odporúča skontrolovať najnovšie informácie z colného úradu alebo poradcu pre medzinárodný obchod vo vašej krajine pred tým, než urobíte nákup. Colný proces môže byť komplikovaný, ale s pochopením základov môžete lepšie navigovať v nákupe zahraničného tovaru.

Ako to funguje na Slovensku?

Na Slovensku, rovnako ako v ostatných krajinách Európskej únie, je od 1. júla 2021 spoplatnený všetok tovar dovezený z tretích krajín, vrátane tovaru zakúpeného na čínskych e-shopoch ako sú AliExpress a Wish. To znamená, že už neplatí predchádzajúce pravidlo, podľa ktorého boli zásielky s hodnotou do 22 eur oslobodené od DPH.

clo-promokupon.jpg

Pokiaľ ide o clo, tovar s hodnotou do 150 eur je stále oslobodený od cla, ale je povinný zaplatiť DPH. Tovar s hodnotou nad 150 eur podlieha tak DPH, ako aj clu. DPH a clo sú vypočítané na základe deklarovanej hodnoty tovaru, ktorú uvádza predajca. Ak colné úrady považujú deklarovanú hodnotu za nesprávnu, môžu požiadať o dodatočné doklady alebo môžu tovar preceniť.

Pokiaľ je na tovar uvalené clo alebo DPH, poštová služba, z pravidla Slovenská pošta alebo PPL, ktorá balíček doručuje, obvykle požaduje zaplatenie týchto poplatkov predtým, ako balíček doručí. Poštová služba môže tiež účtovať poplatok za zastupovanie v colnom konaní. Pri nakupovaní z čínskych e-shopov je dôležité mať na pamäti, že k cene výrobku môže byť pripočítaná DPH, clo a ďalšie poplatky, ktoré môžu významne zvýšiť celkovú cenu, ktorú za tovar zaplatíte.

Vydané: 9.8.2023